Lisa 5 Hans Lindemanni lugu
Hans Lindemann mobiliseeriti lennuväe abiteenistusse Pärnust. Oli Kuramaal, kust tal õnnestus sõja lõpupäevadel lennukil Rootsi põgeneda. 1946. aastal andis tollane Rootsi valitsus ta koos teiste eesti ja läti sõjaväelastega NSV Liidule välja. 1994. aastal heastas praegune Rootsi valitsus tehtud ülekohtu ja kutsus kannatanud külaskäigule Rootsi, kus nad kuninga külalised olid. Hans Lindemanni loo on kirja pannud Jüri Freyberg.
*** Minu teenistus algas 1944. aasta augustis Pärnus, kui meid, 1927. aastal sündinud noormehi, kutsuti sundmobilisatsiooniga Saksa lennuväe abiteenistusse. Koos teiste Pärnu poistega määrati mind õhutõrjepatarei juurde, mis asus Raeküla taga mere ääres. Ega me saanudki seal kaua olla, sest septembri lõpu pool tuli lahkumiskäsk. Mäletan, et lahkumisest tekkinud segadust kasutades panid mõned poisid plehku. Meid oli siis järel paarkümmend poissi, kui augustikuu keskel läks sõiduks Riia poole.
Ruhjas tehti esimene peatus. Rinne oli väga lähedal - kostis lahingumüra. Meil tuli lõunasöögiks kohad sisse võtta lahtiste haudade vahel. Rindel langenud mehed olid mässitud telgiriidesse. Natuke võigas oli sellises paigas süüa.
Ruhjast läks sõit otse Riia poole. Meie õhutõrjepatarei asukohaks määrati Bolduri (Bulduri Riia rannas). Seal tegime õppusi, eriti riviõppusi, ja ikka eesti rivilauludega, nagu: “Täna me liigume…”, “Saa vabaks Eesti meri” ja muud sellised.
Eesti poistel vedas, et just Buldurisse saime, sest tol ajal oli seal põllumajanduskool. Suurtes triiphoonetes kasvatati isegi viinamarju, millega läti tüdrukud meid ohtralt kostitamas käisid. Aga see ilus elu lõppes varsti, sest Riia oli juba langemas venelaste kätte. Nii et meil tuli asjad kokku pakkida ja patareiga edasi, lääne poole liikuda.
Meie uueks peatuskohaks sai Läti sadamalinn Vindavi (Ventspils). Sealt polnud enam kuhugi minna. Olime jäänud Kuramaa kotti. Meie patarei ülesandeks oli sadama kaitsmine pommirünnakute eest. Andsime pidevalt tõrjetuld ja mõned vene pommitajad tulistasime ikka alla ka.
Nii see aeg läks, kuni saabus 1945. aasta kevad. Vaatamata ränkadele lahingutele, pidas Kuramaa rinne vapralt vastu. Sinna olid koondatud (kui ma ei eksi) kõik saksa 8. armee tankidiviisid. Tankid olid enamasti maa sisse kaevatud.
Ägedaid lahinguid peeti Tukumsi linna pärast, mis käis mitu korda käest kätte ja viimaks oli sakslaste käes. Meie poolel hakkas laskemoona nappima, mistõttu kästi sellega säästlik olla. Seda enam, et oli oodata eriti ägedaid rünnakuid. Õnneks jäi vastase suur pealetung tulemata, sest seda ennetas saksa väejuhatuse kapituleerumine.


Ainult plehkupanek võis päästa.

8. mai hommikul oli ilm väga ilus, kõikjal levis kevade hõngu, valitses täielik vaikus. Meie patarei oli just kui välja surnud. Patareiülemat enam ei olnud, tema kohustusi täitis Oberfähnrich (ülemlipnik).
Punkris, kus ma olin koos oma patarei sakslastega, sagisid-õiendasid mingid lendurid. Taipasin üksikutest sõnadest, et neil on plaanis lennukiga põgeneda. Mis lennuk see olla võis ja kus asus, seda ei saanud ma teada, sest jutt käis sosinal. Ilmselt olid piloodid sakslastest õhutõrjemeestega sõbrad.
Umbes kell kaks pärast lõunat rivistati meid üles. Oberfähnrich luges ette kapitulatsiooni käskkirja ja Vindavi garnisoniülema päevakäsu, mis vabastas kõik talle alluvad sõjaväelased teenistusest.
Seega olime kõik tsiviili arvatud. Selle asemel, et rõõmustada, võttis see asjaolu hoopis kõhedaks. Vastavalt liitlaste kokkuleppele oleksime pidanud ennast hiljemalt südaööks venelaste kätte sõjavangi andma. Oli selge, et sel juhul ootab meid Siber!
Ainult plehkupanek võis päästa, aga mil viisil põgeneda, kui erariideid polnud kusagilt võtta. Ja kuhu pagedagi, kui ees on venelane ja selja taga meri. Sõjaväejuhtkond mingisugust evakueerimist ei korraldanud. Patareist lahkumiseks ja pagemiseks oli jäänud vaid kümme tundi.
Eesti poisid seadsid sammud kõigepealt köögi poole. Kuramaal anti vähe süüa ja seegi oli alalõpmata hobuseliha, millest tehti guljašši. Olime kasvueas poisid ja tühjast kõhust tüdinenud. Tige varustusala Oberwahctmeister oli kadunud, köök ja laod valveta jäetud, võta mida tahad! Noh sai siis kotid täis topitud, peamiselt konserve ja lenduritele määratud plekk-karpides šokolaadi.


Lennukiga üle mere.

Jõudsin veel õigel ajal tagasi, kui lendurid koos sõpradega punkrist väljusid. Hakkasin neid jälitama. Teekond viis sadamasse, kus ühe kai ääres seisis vesilennuk Heinkel.
Sadamas oli tohuvabohu. Suur hulk lätlastest eraisikuid ja Wehrmachti sõdureid püüdis ennast praamile või mõnele muule alusele sokutada. Muudkui ole mees ja tee kiiresti. Et korrapärast evakueerumist polnud, siis ei olnud ka ühtegi toekat transpordilaeva.
Mul ei jäänud muud üle, kui hüpata kailt lennukile, mida valvasid automaatidega relvastatud sakslased. Need karjusid: “Zurück-zurück!” (tagasi-tagasi!). Hüüdsin vastu, et mul pole kuhugi minna - ühel pool vesi, teisel pool nii kõrge kai, et sinna tagasi hüpata ei saa.
Pugesin kabiini, kus olid minu punkri sakslased juba ees. Lennuk täitus kiiresti meestega, oli neid nelikümmend või rohkemgi, ei mäleta. Kartsin, et mind lüüakse välja - olin ju eesti poiss ja lennuväe abiteenistuse vormis.
Õnneks ei tehtud minust enam välja ja lennuk startis. Aga oh häda, koorem oli liiga raske. Lennuk võttis mitu korda merel hoogu, kuid õhku tõusta ei suutnud. Oli juba pime ja kell hakkas liginema saatuslikule hetkele – 00-le.
Siis kästi kõigil üleliigsed asjad ja seljakotid välja visata. See aitas, lennuk tõusis õhku ja me hingasime kergendatult. Piloodid teatasid, et suundume Saksamaale.
Lendasime tuledeta, kabiin oli pime. Äkki aga võeti meid proþektorite risttulesse, kabiinis oli valge nagu päeval. Oli karta kõige halvemat. Õnneks meid siiski ei tulistatud, ilmselt rahu kehtimise tõttu. Aga kõikjal sellest kinni ei peetud, venelased tulistasid põgenevaid praame.
Mõne aja pärast nägime elektrituledes säravaid linnu. Piloodid ütlesid, et näete, juba Stettin paistab. Mind pani see jutt muigama, sest oli uskumatu, et Saksa linnad võisid sellistes uhketes tuledes särada. Sain kohe aru, et tegemist võis olla Rootsi rannikulinnadega.


Rootslaste valve all.

1945. aasta 9.mai varahommikul libises meie lennuk Rootsi mereveele Trelleborgi sadamalinna läheduses. Tuli kaua oodata, enne kui rootsi sõdurid julgesid lennuki juurde tulla. Nende esimeseks mureks oli meilt relvad ära võtta. Et meil kellelgi relva kaasas ei olnud, läks edaspidine hõlpsasti.
Meid interneeriti, st. võeti sõjaväe valve alla, sõidutati kaatritega maale ja viidi otseteed sauna. No oli alles uhke saun - meenutas rohkem ujulat. Pesime end korralikult puhtaks ja saime puhta pesu. Peale tõmbasime oma vormiriietuse. Sineleid ei olnud, olime need merre visanud.
Saunast viidi meid bussi peale ja sõit läks Malmö linna lähedal asuvasse suurde vangilaagrisse, kus oli umbes kaks tuhat saksa sõjaväelast. Enamik neis olid Wehrmachtist, oli palju tankiste ja mereväelasi eesotsas oma Pillau komandöriga Bornholmi saarelt. Nad deserteerisid enne kapitulatsiooni ja põgenesid Rootsi.
Laager oli ümbritsetud okastraadiga, valvasid Rootsi sõjaväelased. Meid majutati telkidesse. Käisime tööl tee-ehitusel. Laupäevad ja pühapäevad olid tööst vabad, siis tegime sporti.
Baltlastel oli tugev jalgpallimeeskond, kus osalesin vasakäärena (olin siis 18-aastane). Mängisime kuulsa Saksa meeskonnaga, kes oli tuntud nime all Schalke 04. Muidugi kaotasime 0:2.


Saatuslik viga.

Tegin vea, et läksin laagris lätlaste hulka. See asi juhtus nii, et üks Läti relva SS-diviisi rügemendiülemusi, kes oskas eesti keelt, hakkas mind veenma, et tema rügementi üle läheksin: “Mis sa nende sakslaste juures ikka oled?” Nende rügement saavat varsti vabaks ja võivat Rootsi elama jääda. Nii olevat laagri juhtkond kinnitanud. Nagu hiljem selgus, oli see vale.
Sakslased, kellega Rootsi lendasin, teatasid Rootsi võimudele, et tulid lennukiga Norrast ja vastavalt liitlaste kokkuleppele on nad kohustatud end vangi andma inglastele. Selle valega pääsesid nad Venemaa sunnitöölaagritest ja viidi hiljem Saksamaale.
Lätlased, nende hulgas siis ka mina, eraldati sakslastest ja viidi baltlastele määratud laagrisse. Me ei teadnud, et eraldamise põhjuseks oli 1945. aasta juulis Rootsi Riksdagi (parlamendi) otsus anda NSV Liidu nõudmisel Saksa sõjaväes teeninud eestlased, lätlased ja leedulased venelastele välja *). Me ei teadnud seda tükil ajal.
Väljaandmise otsuse tegi 1945. aasta juunis Rootsi valitsus. (lehe koostaja)
Laager asus Eskjö linna lähedal Ränneslättis, kus oli kokku 146 Baltimaadest pärit meest. Seal kohtasin seitset oma patarei poissi, kes olid praamil Gotlandi saarele põgenenud. Leedulasi oli laagris kaheksa, eestlasi samuti kaheksa, ülejäänud olid kõik lätlased.
Laagri territoorium oli üsna suur, ümbritsetud okastraattõkkega. Alguses valvasid meid sõjaväelased, hiljem politseinikud. Sõjaväelased olevat avaldanud protesti meie väljaandmise vastu. Nii jäigi see must töö politsei kaela.
Kui sügise poole imbus laagrisse kuulujutte väljaandmise kohta, hakkas kogu laager keema. Eriti vapustatud olid SS-i ohvitserid, kes teadsid, mis neid sel juhul ootab.
Ühel eesti poisil õnnestus Rootsis elava onu abil vabaks saada (hiljem siirdus ta Kanadasse, nüüd on surnud). Meid jäi siis laagrisse seitse.
Algas ärevusest ja hirmust piinav ootamine. Laagrisisese juhtimise võttis enda peale energiline läti rahvusest kapten Eifuss. Ta valdas palju võõrkeeli. Meiega suhtlesid lätlased, samuti Eifuss vene keeles. Aga meiega tal suurt tegemist polnudki, aeg läks pigem intervjuude andmisele. Ta nõudis, et Rootsi valitsus tühistaks meie väljaandmise otsuse.
Kuid kõik jäid meie suhtes kurdiks. Kahjuks isegi Eesti Komitee ja Eesti eksiilvalitsus ei teinud meist välja. Raske öelda, millest see tingitud oli. Arvatavasti olid nad hirmul, et kui häält tõstavad, siis hakkavad venelased ka neid endid nõudma.

Näljastreik ja luutsinapäeva tordid.
Laagris kuulutati välja näljastreik. Eriti piinarikas oli see, et pidime kolm korda päevas rivistuma ja sammuma köögilettide juures seisvatest ja toitu pakkuvatest kokkadest tummalt mööda ning asetama kasutamata taldrikud tagasi ettenähtud kohta. Seda protsessiooni filmiti ja pildistati.
Kui olime viis päeva nälginud, külastas meid praost Täheväli. Ta pakkus meile lunastust põhimõttel, et ihu võivad nad võtta, aga vaim jääb alles. Mis meile vaimust, meie, noored mehed, tahtsime elada!
Järgmisel külastuskorral tõi praost Täheväli meile piiblid, väikeses köites Uue Testamendi, õnnistas meid, andis veini ja armuleiba, mis nälgival inimesel otsekohe suhu sulas. Veini sai ka ainult tilgakese ja oligi kõik. Nii et nüüd olime valmis minema Venemaale surema?
Politsei tugevdas valvet, et meid ikka täies koosseisus saaks venelastele üle anda. Mis meil muud teha oli, kui edasi nälgida. Üks meie poistest, Piirimäe Jaan, jäi nii nõrgaks, et ta viidi lähimasse sõjaväehaiglasse.
Kuidas me nälgimist talusime? Esimesed kolm päeva olid väga rasked, söögihimu oli nii kange. Siis jäime apaatseks, muudkui suitsetasime ja jõime kraanivett.
Arvatavasi oli ka lätlaste hulgas näljast nõrkenuid, neid oli ju palju rohkem. Punase Risti autodega viidi meid tema Kuningliku Kõrguse hospidali, kus näljastreik jätkus. Iga palatiukse taga istus valvur. Ei lastud palatist välja isegi asjale, kõik tuli sealsamas ära teha.
Mäletan hästi luutsinapäeva (13 detsember), kui haigla õed tulid palatisse üleni valgesse riietatud nagu inglid, põlevad küünlad peos, ühel kroonina peas. Nad laulsid “Santa Luciat” ja pakkusid pealetükkivalt suuri torte. Vaatasime hämmeldunult seda pühalikku toimingut ja neelatasime sülge.
Mõne aja möödudes öeldi meile, et kuningas on pöördunud Stalini poole palvega pikendada baltlaste väljaandmise tähtaega aasta võrra ja et kõik teised haiglapalatid on näljastreigi lõpetanud. Mis meilgi üle jäi. Et magu oli kaksteist päeva tööta olnud, anti alguses riisitummi ja leent, joogiks vett.


Sõnum kompvekipaberi vahel.

Kui juba veidi kosunud olime, viidi meid Trelleborgi lähedal asuvatesse barakkidesse, muidugi politsei tugevdatud valve all. Neil oli tõsine mure, et me kaduma ei läheks. Arutasime omavahel, et küllap rootslased müüsid meid maha Sileesia kivisöe eest.
Nii me elasime pidevas hirmus, mängisime kaarte, sõime ja magasime. Ma sain sõbraks ühe Rootsi politseinikuga, oli tore poiss - Willy. Tal oli meist kahju, aga ütles, et see on nende amet ja kui nemadki meid valvamast keelduvad, siis on see juba revolutsioon Rootsi Kuningriigis.
Kui me varem vahel ikka ajalehti nägime, siis seal barakkides enam mitte. Kuid 1945. aasta jõulude ajal sai meie olukord siiski selgeks.
Üks tuttav eesti tüdruk saatis mulle jõulupaki, milles oli šokolaadikompvekke, küpsiseid ja muud magusat. Pakk oli enne üleandmist avatud ja põhjalikult läbi otsitud. Kui kompvekid söödud, tahtsin paberid ära visata, kuid üks vanem leedu ohvitser võttis need endale ja harutas hõbepaberid lahti.
Ühe vahelt tuligi välja kitsas telegraafilint, millele oli saksa keeles trükitud: “Undén annab teid välja”. Undén oli Rootsi tolle aja sotsialistliku valitsuse välisminister. (Hiljem olevat ta seda tegu kahetsenud, kuid tollal oli olukord pingeline ja suurriigid avaldasid survet).
Me ei osanud enam midagi teha, tagusime kaarte ja uurisime Uut Testamenti. Praost Täheväli mainis meid viimati külastades, et ta abikaasa vaatavat mõnikord, mis tekst juhuse tahtel ette tuleb. Nii tegime meiegi. Mu sõber Sosi lõi ühel hommikul piibli lahti leheküljelt, kus kirjeldati Jeesuse jüngrite pääsemist.
Eks meiegi mõtlesime pääsemisele.


Traagiline väljaandmispäev.

Rootsi politsei N. Liidule välja antud baltlasi autobussi laadimas


Saabus kohutav 25. jaanuar 1946. Rootsi politsei ründas varahommikul, kui me alles magasime, laagrit, iga mehe juures seisis politseinik. Kohale oli toimetatud uus politseiüksus, sest meie seniseid valvajaid ilmselt enam ei usaldatud. Kästi kähku riidesse panna ja kompsud kokku korjata.
Kui me eesti poistega koridori jõudsime, avanes vapustav pilt - kaks läti ohvitseri olid naaberruumis oma veresooned läbi lõiganud ja lamasid vereloigus.
Meid sõidutati bussidega Trelleborgi sadamasse, kus ootas NSV Liidu laev Beloostrov. Traagika oli täielik. Ühte läti leegionäri, kes oli bussis veresooned läbi lõiganud, tiriti nagu veristatud looma laevale. Hakati vastu, kuid kõik see oli lootusetu.
Vastuvõtmise juures viibis ka üks eestlane, kes lubas, et meid lastakse koju, kes Saaremaale, kes Pärnusse või mujale, ikka sinna, kus olime sündinud või kus meie vanemad elavad. Pidasime seda irooniaks ega uskunud tema jutust sõnagi. See ei saanud tõsi olla, mida meie pärastine elukäik ka näitas.
Kontroll oli sadamas tihe, ühed andsid üle, teised võtsid vastu, nagu oleks loomi tapamajja viidud. Vene sõdurid seisid kahes reas, laskevalmis automaadid käes. Küllap pidasid meid suurteks kurjategijateks, keda Stalin Rootsi valitsuselt välja nõudis.
Laeva trümmis, kus olid kahekordsed narid, heitsime masendatult pikali. Kui oli vaja minna “heasse kohta”, siis tuli valvuri saatel ronida jäätunud laevalaele, kuhu oli ehitatud tekist üle ulatuv peldik.


Tagasi Kuramaale ja sealt Eestisse.

26. jaanuari hommikul jõudsime Kuramaale, kuid mitte enam Vindavi linna, vaid hoopis Liibavisse (Liepaja). Seal oli vastas piirivalveüksus koos verekoertega ja meid konvoeeriti lähedal asuvasse vangilaagrisse. Kohe tehti “suurpuhastus”, kõik, mis me olime Rootsist kaasa toonud, võeti ära, sealhulgas ka talismaniks muutunud piiblid.
Mõne kuu pärast viidi baltlased Miitavi (Jelgava) linna lähedasse filterlaagrisse, kus korraldati ülekuulamisi ja oli ehtne sunnitöö. Käisime tellisevabrikus telliseid tegemas. Savi sõtkus kinniseotud silmadega hobune, kes käis kogu aeg ringi ümber posti. Kõik muu töö tegime käsitsi.
Toiduks oli vesine supp. Et see veidi paksem oleks, korjasime hapuoblikaid. Laagrit valvasid endised kriminaalkurjategijad.
Üle kuulati öösiti. Mul tuli minna kõigi eesti poiste eest. Keegi teine vene keelt ei osanud, mina aga olin Narvas sündinud ja kasvanud, mistõttu valdasin seda hästi.
Pinniti, miks me Saksa sõjaväkke astusime. Püüdsin selgitada, et meid mobiliseeriti ja kõik ei saanud ju metsa pageda. Eriti suureks süüks pandi Rootsi põgenemist, mis olevat kodumaa reetmine ja võivat kaasa tuua 25-aastase laagrikaristuse Siberis.
Et meie, seitse eestlast, olime noored ja vaid abiteenistuslased, siis meid vabastati laagrist, toodi tapi korras Tallinna ja pandi tööpataljoni. Arvatavasti mõjutas sellist küllalt soodsat asjade kulgu siiski see, et tulime Rootsist. Seoses sellega oli meil mitu juhtumit hiljemgi. Näiteks korraldasid väliseestlased Rootsis iga aasta 25. jaanuaril (meie väljaandmise päeval) hingepalvusi. Sellele reageeris ajaleht “Izvestija” artikliga “Kellele lüüakse hingekella”. Käisid siin ka Rootsi ajakirjanikud, kes tahtsid veenduda, kas oleme veel elus. Meil tuli jutuajamisel laveerida ja elu kiita.
Tööpataljoni pandi meid 1946. aasta septembris. Aasta otsa rügasime Eestimaa metsades ilma palgata tööd. Sooja toitu anti üks kord päevas, lisaks pool pätsi leiba. Olime mõnes mõttes lindpriid, isikuttõendavaid dokumente ei antud.
Vabanesin tööpataljonist 1947. aasta lõpul. Sõbrad sokutasid mind tööle tekstiilivabrikusse Keila, kus töötasin 45 aastat, kuni pensionile minekuni.


Lõppvaatus, järelkaja või heastamine?

Rootsi suursaadik Eestis härra Lars Grundberg andis 1993. aastal ajalehele “Päevaleht” intervjuu, milles taunis Baltimaadelt pärit interneeritute väljaandmist Nõukogude Liidule. See andis tõuke mõttele, kas ei võiks Rootsi valitsus heastada ülekohtu, hüvitada ülekohtust johtunud ränki katsumusi, mis meil üle elada tuli.
Mul õnnestus härra Grundbergiga kokku saada ja esitada talle sellekohane avaldus. Suursaadik võttis asja tõsiselt ja korraldas 1994. aasta 15. mail kokkusaamise Rootsi välisministriga, kes viibis Tallinnas Läänemeremaade välisministrite kohtumisel.
Proua Margaretha af Ugglas luges ette oma valitsuse avalduse, milles mõistetakse hukka tolleaegse, Per Abbin-Hamoni valitsuse otsus baltlaste NSV Liidule väljaandmise kohta ja vabandatakse ülekohtu pärast. Ühtlasi teatas proua af Ugglas, et Rootsi valitsus korraldab baltlastest kannatanuile vastuvõtu Stockholmis ja viib meid paikadesse, kus me interneerituina viibisime.
Sõitsime Riiast Rootsi erilennukiga. Eestlasi oli neli: Jaan Piirimäe Märjamaalt, Elmar Sosi Mõisakülast, Elmar Suurpere Saaremaalt ja mina Tallinnast. Kolm meest jäi puudu, nad on juba manalas.
Riias oli meil südamlik kokkusaamine läti kamraadidega. Nende grupivanem (see, kes bussis veresooned läbi lõikas) oli Siberi vangilaagrites viibinud. Saime teada, et iga neljas Rootsist NSV Liitu toodud lätlane on surnud, kes maha lastud, kes NKVD laagrites ära piinatud.
Arlanda lennuväljale saabusime 20. juunil. Vastuvõtt oli pidulik - lilled ja soojad käepigistused. Buss viis Stockholmi, kus meid majutati luksushotelli. Korrastasime end ja panime visiitülikonnad selga. Egas kuninga vastuvõtule saa teksastes ja tossudes minna. Kuningas Carl XVI Gustav pidi meid lossis ootama kella üheteistkümneks.
Kui olime rivistunud - kolmkümmend viis lätlast, neli eestlast ja üks leedulane - ilmus saali kuningas. Ta tervitas meid kättpidi ja pidas lühikese kõne. Hiljem oli igast rahvusest üks kutsutud kuningaga vestlema. Eestlaste poolt langes see au minule. Tänasin kuningat, samuti Rootsi valitsust külaskäigu võimaldamise ja meeldiva vastuvõtu eest. Eraldi tänasin Rootsi sõjaväge, kes ei nõustunud meie deporteerimisega.
Kella 14-ks olime kutsutud välisministri dineele. Välisminister kahetses meie väljaandmist ja lootis, et saab natuke leevendada meile tehtud ülekohut. Järgnesid kohvilaud ja pressikonverents.


Noorusradadel.

Sõitsime Adolf Frederiku kiriku kalmistule, kuhu on püstitatud mälestussammas pärast sõda Rootsis surnud lätlastele. Sambasse raiutud nimede hulgas on ka nende kahe ohvitseri nimed, kes väljaandmise päeval enesetapu sooritasid.
Järgmisel päeval lendasime erilennukiga Eksjö linna, Stockhlmist 300 km. Seal võtsid meid vastu linnapea ja teised ametiisikud. Kohe pärast majutamist läksime kirikusse, kus meie auks peeti jumalateenistus. Kirikuõpetaja palus rootsi rahva nimel andestust väljaandmise eest. Me ei saanud ükskõikseks jääda - vägisi kippusid pisarad silmi. Eks pisaraid tuli hiljemgi, kui kohtusime inimestega, kes meid veel mäletasid ja omal ajal toetanud olid.
Ränneslätti laagris olid heisatud Balti riikide lipud ja Rootsi lipp, sõjaväeorkester mängis kõigi asjaosaliste maade hümni. Kõnedes meenutati meie viibimist selles laagris. Meil tuli nüüd ära teha ka kaamerameeste töö, filmida kööki ja mõnda muud hoonet, sest ruumidesse eraisikuid ei lastud.
Külastasime lähedal asuvat sõjaväehaiglat, kuhu Piirimäe näljast nõrkenuna viidud oli. Liigutav oli tema kohtumine õega, kes kõike hästi mäletas ja ikka veel haiglas töötas.
Järgmisel päeval lendasime Gotlandi saarele. Käisime laagri asukohas, kus me lennuväepoistest semud olid viibinud enne Ränneslätti toomist. Kohtusime inimestega, kes meie poisse veel mäletasid.
Visbyst startisime Riia suunas. Sellega, võiks öelda, lõppes minule Teine maailmasõda.
Eeesti Lennuväepoiste klubi